Home

Home

Naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc v široké oblasti práva, jak firmám ve věcech vyplývajících z podnikatelské činnosti, tak ostatním občanům/fyzickým osobám v běžných záležitostech. Zastupujeme klienty v řízení před soudy, uzavíráme smlouvy různých typů dle přání klienta. Každému klientovi je právní pomoc poskytována s plným ohledem na jeho individuální požadavky tak, aby při zachování nezbytné diskrétnosti a zákonného postupu bylo dosaženo co nejpříznivějšího výsledku. V případě potřeby při své činnosti/právní pomoci spolupracujeme s notářem, exekutorem a případně i s realitní kanceláří. Pro větší pohodlí klienta nabízíme při uzavírání smluv v naší kanceláři také ověření podpisu.