O nás

O nás

Poskytujeme svým klientům komplexní právní služby v oborech občanského, obchodního, trestního, pracovního, rodinného, správního a finančního práva v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci těchto právních oborů nabízíme:

  • poskytnutí dlouhodobého i jednorázového právního poradenství
  • sepsání listin (smlouvy, právní podání atp.)
  • zpracování právních rozborů pro potřeby klientů
  • zastoupení klientů v řízení před okresními, krajskými a vrchními soudy, Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem České republiky a jiných orgánů (správní orgány a orgány obcí a měst)
  • obhajobu v trestních věcech.

 

Komplexní právní služby JUDr. Josef Klimeš poskytuje zpravidla na základě smluvního vztahu mezi advokátem a klientem, založeného smlouvou o poskytnutí právních služeb. Jednorázové právní poradenství (tzv. právní konzultaci) advokát zpravidla poskytuje bez smluvního vztahu a jen v sídle advokátní kanceláře. Naše advokátní kancelář je pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb pojištěna v souladu se zákonem.